Imovina u Kotoru

Zgrade u vlasništvu pomorskog preduzeća Zetska Plovidba, čiji je najveći akcionar (71,64%) kao i predsednik bio Lale Zuber.

  • Hotel Slavija i Vila Firenca u Škaljarima, ukupno 21.325m., od kojih su 1.481m. pod građevinom.
  • Vila Kamelija u Dobroti, u kojoj su se nalazile kancelarije Pomorskog preduzeća Zetska Plovidba, ukupno 2.603m., od kojih su 1.327m. pod građevinom.
    Nedavno je nad ovim vlasništvom iznikao tržni centar Kamelija.
    Na prizemlju bivše vile Kamelija nalazi se banka, dok se na prvom spratu nalazi radnja sa sportskom opremom. Tokom upodobljavanja tržnog centra Kamelija zapadna fasada vile je srušena.
  • U Dobroti: zemljište od 2.600m., dvije radionice od 617m. i dva magacina od ukupno 175m.

 

Neka dokumenta:
dokument o konfiskovanju zemljišta u Kotoru