Ukupna dugovanja

Na osnovu kurentnih vrijednosti imovine, kao sto je radila vlada Crne Gore u privatizaciji, utvrdjeno je da je dug Crne Gore prema porodici Zuber Gregović:

  • Za 6. istorijskih palata i to: bivšu italijansku ambasadu na Cetinju, kasnijem službenom sjedištu brodarske kompanjie “Zetska Plovidba”; bivšu francusku ambasadu na Cetinju, kasnjem centralnom sjedištu Srpsko Albanske Banke; Vilu Kameliju u Kotoru; Tvrdjava- Lazaret u Petrovcu; Dvori Balšića u Ulcinju; Elektrićnu Centralu na Cetinju (sada Muzeju Tehnike) sa postrojenjima i oprenom
  • za komplex od 25.gradjevina u unutrašnjosti istorijskog centra starog grada Ulcinj
  • za zgradu zvanu “Kuća Zubera” na Cetinju u kojoj je sada trgovinski objekat preduzeća “Kuća Hemije”
  • za pomorsku kompaniju “Zetska Plovidba” i njene posjede
  • za preduzeće “Srpsko Albanska Banka” i njene posjede
  • za preko 70.000 m2 gradskih terena i parkova u Kotoru, Cetinju, Budvi, Petrovcu i Ulcinju
  • za flotu od preostala 22. broda kompanje “Zetska Plovidba” oduzeta i nacionalizovana nakon II svjetskog rata

Iznosi ukupno 67,5 miliona eura.

Mart 2012: Zvanični nalaz veštaćenja svih preduzeća Lala Zubera, realizovan od G.dina Zoran Todorović, sudski vještak za ekonomske-finanse struke, i odobren crnogorskog Ministarstva Finansije.

Naš apel za potpuni povraćaj imovine ili spremno pronalaženje rješenja ovog duga usmjeren je vlastima u Crnoj Gori kao i diplomatijama Italije, Evrope i SAD-a kao bi podržali i stali na stranu naslednika.