Imovina u Petrovcu

  • Sutijeska, kuća sa vrtom Anastasije Gregović, nalazi se na obali u Petrovcu, konfiskovana je 1948. i iako je bila u odličnom stanju, srušena je 1980. god. protivno volji originalnih vlasnika.
    Sutjeska je, kasnije pretvorena u restoran od strane lokalne vlasti, privatizovana tj. prodata 2006. privatnom licu od strane gradskog preduzeća “Budvanska Rivijera” po ceni od 740.000 evra.
    Prodaja je izvšena nakon podnošenja zahtjeva za povraćaj imovine iako zakon o denacionalizaciji jasno kaže da imovina koja je u procesu povraćaja ne može biti prodata/privatizovana.
  • Vinograd u vlasništvu Anastasije Gregović sada pretvoren u parking ispred zgrade pošte.
  • Petrovačka tvrđava zvana Lazaret na samom kraju obale koju je kupilo pomorsko preduzeće Zetska Plovidba 1935. ukupno ima 829m. od kojih su 774m. pod građevinom.
    Tvrđava Lazaret je privatizovana/prodata 2002. privatnim licima, ruskim državljanima, od strane gradskog preduzeća “Budvanska Rivijera” uprkos suprotnom mišljenju Zavoda za zaštitu spomenika i javnog tužioca u Kotoru.

Neka Dokumenta: