Imovina na Cetinju

  • Zgrada bivšeg Italijanskog poslanstva pri Kraljevini Crnoj Gori sa propratnim konjušnicama i parkom, ukupne površine od 19.256m. od kojih su 813m. pod građevinom, danas Centralna Narodna biblioteka Crne Gore, koju je Lale Zuber/Srpsko-Albanska Banka/ 1931. god. kupio od Poslanstva Nj. V. Kralja Italije.
  • Zgrada bivšeg Francuskog poslanstva pri Kraljevini Crnoj Gori sa parkom u vlasništvu Lala Zubera, sjedište Sprsko-Albanska Banka od 1922 do 1946. god.
  • Električna centrala danas Tehnički muzej, koju je Lale Zuber kupio 1922. god. od prethodnog vlasnika Emanuela Krausa.

 

Neka Dokumenta:
kupoprodajni ugovor bivšeg Italijanskog poslanstva na Cetinju
izvod iz katastra bivšeg Italijanskog poslanstva na Cetinju
ugovor o Električnoj centrali (1922)