Video: nacionalizovana imovina

Imovina koja je država Crne Gore oduzela od Anastazije Gregovića i Lala Zubera

Država Crne Gore zadržala je svu nacionalizovanu imovinu i preduzeća brodovlasnika i bankara Lala Zubera i Anastasije Gregović.

Evo različite imovine koje su oduzete