Pismo liderima NATO-a: u Crnoj Gori repliciraju stare komunističke mjere u 2017.g.

Na osnovu zakona o planiranju i izgradniji iz 2017 eksproprijacijia može se ponovo pokrenuti

Odluka o eksproprijaciji iz vrjeme komunizma 1946g.

Odluka o eksproprijaciji iz vrjeme komunizma 1946g.

 

  1. Crna Gora, najagresivniji napad na privatnu imovinu podseća na vrjeme komunizma.
  2.  Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata (2017.g.)

, ,