Pres konferencija protiv eksproprijacij 05-03-2015

Povod za organizovanje konferencije je dopuna zakon o eksproprijacij zemljista u Buljarici, koj je predmet rasprave u Skupstini Crne Gore

Buljarica

Povod za organizovanje konferencije je dopuna zakon o eksproprijacij zemljišta u Buljarici, koj je predmet rasprave u Skupštini Crne Gore.

Predstavnici porodice Zuber-Gregović na konferenciji žele da istaknu da je eksproprijacija:

  • protivna Ustavu Crne Gore;
  • protivna fundamentalnim pravima svojine;
  • nije u skladu sa vrijednostima i zahtjevima Evropske unije;
  • da može ugroziti bilo koji oblik vlasništva u Crnoj Gori;
  • da je ekonomski model koji može da ugrozi strane investiture u Crnoj Gori, ukoliko se prvobitnim vlasnicima ne prizna pravo imovine nad oduzetim zemljištem.

,